Cargolux bổ sung thêm chuyên cơ vận tải 747-8

09 Tháng Mười 2020

Cargolux vừa đặt hàng một chuyên cơ vận tải 747-8 mới, trị giá 357.5 triệu USD, nâng tổng số máy bay 747-8 hãng đặt hàng lên 14 máy bay. Máy bay dự kiến sẽ được giao vào tháng 3/2015.

Hãng đã nhận máy bay 747-8 đầu tiên vào tháng 10/2011. Hãng hiện khai thác 9 chuyên cơ vận tải 747-8 ngoài 11 máy bay 747-400 sẽ được thay thế khi Cargolux nhận các máy bay mới.

Các máy bay 747-8 là một phần trong chương trình đổi mới đội bay của hãng, “hỗ trợ cho tăng trưởng dự kiến sẽ đạt được nhờ vào sản lượng hàng tăng khi giao thương thế giới phục hồi và niềm tin của các doanh nghiệp khôi phục.”

Theo American Shipper

Leave your comment