Sản lượng cảng container của Ukraine giảm 0.5% đạt 52,296 TEU

09 Tháng Mười 2020

Sản lượng container tại các cảng biển của Ukraine đã giảm 9% đạt 10.67 triệu tấn trong tháng 1 khi sản lượng container giảm 0.5% còn 52,296 TEU, theo Chính quyền các cảng biển Ukraine.

Các công ty xếp dỡ nhà nước thuộc bộ Cơ sở hạ tầng đã xếp dỡ được 3.2 triệu tấn, chiếm 30.6%, trong khi các công ty xếp dỡ tư nhân xếp dỡ được 7.4%, chiếm 69.4% tổng sản lượng.

Lượng hàng xuất khẩu trung chuyển tăng 0.6% tính theo năm, đạt 7,479,000 tấn, trong khi lượng hàng nhập khẩu trung chuyển giảm 27.8% đạt 910,000, theo PortNews của St Petersburg.

Lượng hàng trung chuyển giảm 24% đạt 2.2 triệu tấn, trong khi thương mại dọc bờ biển giảm 40% đạt 43,000 tấn.

Theo Asian Shipper News

Leave your comment